Info

Välkommen till Mångsbodarna

Mångsbodarna är en by, tidigare fäbod, i sydvästra delen av Älvdalens församling i Älvdalens kommun, Dalarna.

Byn, som ligger 430 meter över havet, är riksbekant eftersom där ligger den andra av Vasaloppskontrollerna i skidspåret mellan Berga by och Mora.

Mångsbodarna nämns redan i 1663 – 64 års fäbodinventering. Vid mitten av 1800-talet blev ett fäbodhushåll bofast, och vid storskiftet fanns här 280 byggnader, varav 40 stugor med åtta bofasta familjer. Fäboden används idag i stort sett för fritidsändamål. Namnet Mångsbodarna beror på att familjen Mångs har ägt fäboden.

Mångsbodarnas naturreservat innehåller omkring 150 år gamla arbetsplatser, med vattendriven skvaltkvarn, sågverk och hyvleri från fäbodkulturens dagar. (Källa:Wikipedia)